Vlast produbljuje podele i sukobe u društvu

Poslednji dani su pokazali da su političke podele u Srbiji intenzivirane i produbljene i da postoji realna opasnost od građanskih sukoba sa nesagledivim posledicama, koje iniciraju Vučić i njegov režim kao odgovor na proteste nezadovoljnih građana.

 

Savez za Srbiju je saglasan da u ovom trenutku nema uslova za održavanje izbora, pre svega, zbog imperativa očuvanja zdravlja i bezbednosti građana, odnosno zbog mogućnosti izazivanja novog talasa epidemije, u situaciji kada još uvek brojimo preminule. Povrh toga, nakon uvođenja vanrednog stanja, izborni uslovi su postali još gori i ne postoji ni jedan elementarni preduslov za slobodne i poštene izbore u Srbiji danas.

 

Za stvaranje uslova za slobodne i poštene izbore je potrebno vreme, na šta smo ukazivali u svim svojim zahtevima i do sada.

Za prevazilaženje ustavno-političke krize izazvane istekom roka za održavanje redovnih izbora i istekom mandata Narodne skupstine i Vlade i ublažavanje ekonomskih posledica epidemije, neophodna je implementacija zahteva srpske opozicije, kako ova kriza ne bi ugrozila opstanak nacije, države i demokratije.

 

Samo je tako moguće izbeći još veće podele i krizu, produbljenu pandemijom, koja je promenila opšte društvene odnose. Nova politička situacija sa kojom se suočavamo predstavlja ozbiljan rizik, koji može da dovede do nesagledivih sukoba u društvu i za njen ishod punu odgovornost nosi Vučićev režim, koji na zahteve opozicije i nezadovoljstvo građana odgovara agresijom i pretnjama.

 

Savez za Srbiju, SDS, Građanska platforma, Državotvorni pokret.