Vlada Vojvodine gasi škole po selima

Pokrajinska Vlada u toku avgusta pokušava da izvrši nezapamćeni eksperiment u školstvu i u nameri je da zatvori na desetine seoskih škola. Selu preti izumiranje ako se škole ugase i Savez za Srbiju – Vojvodina to neće dozvoliti!

Vlada Vojvodine donela je „usmenu“ odluku da se sprovede takozvana mreža škola. To znači da se od manjih seoskih škola traži da se ugase u Privrednom sudu. Nešto veće škole vrše reorganizaciju kod Privrednog suda i pripaja im se istureno odeljenje, tj. škola koja je ugašena. Radi se i o školama koje imaju i preko 100 đaka.

Direktori su dobili rok od par nedelja da ugase žiro račun škole, PIB i sve ugovore koji su sklopljeni na osnovu javnih nabavki pod imenom škole koja se gasi.
Napominjemo da škole nisu dobile saglasnost Vlade Vojvodine, ni bilo kakvu pismenu odluku o mreži škola i o gašenju, niti bilo kakve smernice o potencijalnom organizovanju rada škola unutar te mreže. Takođe, škole nemaju ni dokumant na osnovu kojeg bi trenutni zakonski zastupnik – direktor školu mogao da ugasi kao pravno lice.

Zato pitamo predsednika pokrajinske Vlade Igora Mirovića: ima li zakonski zastupnik – direktor pravo da ugasi školu čiji je osnivač Republika Srbija i da li direktor škole krši zakon ako bez saglasnosti školskog odbora pristupi realizaciji samo usmenih instrukcija?

I ključno pitanje: kako mislite da pripojite školu navodno većoj u drugom selu, ako je ugasite? Ono što se ugasi, više ne postoji, čak ni u Registru za pravna lica. Dakle, ne postoji, a vi je navodno spajate?
Ne razumemo čemu gašenje, ako će škole ostati tu gde jesu i kome je u interesu da se škole u Vojvodini ugase i zašto se ovaj nerazumni projekat vrši samo u školama u Vojvodini?
Zašto po ovom pitanju ćuti Ministarstvo prosvete i ministar Šarčević?

Škole nisu privatna firma Igora Mirovića ili pokrajinskog sekretara za obrazovanje Njilaša Mihalja, pa da mogu da je ugase, one pripadaju našoj deci.

Savez za Srbiju – Vojvodina neće dozvoliti gašenja seoskih škola i zahteva hitno prekidanje ovog projekta koji se vrši pod velom tajne i hitno uključivanje Ministarstva prosvete, Nacionalnog prosvetnog saveta, saveta roditelja i školskih odbora u javnu raspravu, koja će doneti širu sliku i kvalitetnije rešenje.