Веселиновић: Министарство просвете обмањује јавност у случају фалсификоване дипломе министра Стефановића

Највиши представници државне власти изнели су низ неистина, али и прекршили законе у вези са кривичном пријавом против министра Небојше Стефановића због фалсификовања факултетске дипломе. Тако се Министарство просвете, науке и технолошког развоја огласило ненадлежним за захтев Савеза за Србију за инспекцијским надзором поводом изнетих чињеница о постојању фалсификата Стефановићеве дипломе.

Подсећамо на важећи Закон о министарствима (чл. 14) по којем Министарство просвете, науке и технолошког развоја “обавља послове државне управе који се односе на управни надзор у предшколском, основном, средњем и високом образовању”, а задужено је и за “нострификацију и еквиваленцију јавних исправа стечених у иностранству”. Дакле, Министарство обмањује јавност. Такође, према тадашњем Закону о високом образовању (чл. 105), али и сада важећем закону, високошколска установа није могла да изврши нострификацију без прибављеног мишљења од стране Министарства, односно његовог ЕНИЦ/НАРИЦ центра, који је требало да да податак да ли је инострана високошколска установа, чија се диплома нострификује, акредитована за образовање и за конкретан студијски програм у тој држави.

Са друге стране, председник Републике Александар Вучић у обраћању нацији кроз ауторски текст у “Политици” доводи у питање важност диплома као исправа. На овај начин председник државе оспорава све важеће законе према којима сведочанства и дипломе верификују образовање у школском систему Србије и заговара волунтаристички приступ обезвређивања образовања, али и формалног доказа о томе. Поставља се питање зашто председник Србије, ако већ покушава да заштити министра, обезвређује зној, сузе, бриге, али и сузе радоснице због положених испита генерацијама студената. Чак и оних који су законито дипломе стекли на Мегатренду.

 

Јанко Веселиновић,
редовни универзитетски професор
члан Председништва Савеза за Србију