Uticaj na sudstvo prešao sve granice

Savez za Srbiju osuđuje najnovije ponižavanje sudske vlasti, koja je po ustavu nezavisna, i pokušaj da se ona u celosti stavi u službu Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke.

To pokazuju tri najnovija slučaja:
1. Zahtev za promenu Ustava Radomira Ilića, državnog sekretara u Ministaratvu pravde, kako bi Aleksandar Vučić imenovao sudije;

2. Novo određivanje ko je “glavni trgovac narkoticima” u Srbiji od strane Aleksandra Vučića, uz činjenicu da priznaje da ima uvid u neke krivične predmete;

3. Uticaj na istragu u slučaju Jovanjica, u kome za vreme trajanja istrage, uz volju, ili mimo volje, visoki policijski službenik oslobađa odgovornosti Aleksandra i Andreja Vučića.

Savez za Srbiju podseća da je uticaj na pravosuđe i tužilaštvo prešao sve granice i da preti da do temelja uruši ustavni poredak i podelu vlasti u Srbiji.

Podsećamo da je zabranjen svaki uticaj na rad javnog tužilaštva i sudova na postupanje u predmetima od strane izvršne i zakonodavne vlasti. To je naročito opasno ukoliko se koristi javni položaj predsednika Republike, preko sredstava javnog informisanja ili na bilo koji drugi način kojim može da se ugrozi samostalnost u radu javnog tužilaštva i sudova.

Podsećamo i da su javni tužioci, kao i sudije, dužni da odbiju svaku radnju koja predstavlja uticaj na samostalnost u njihovom radu.