Formiran Savez za Srbiju u Požarevcu

Juče je zvanično formiran Savez za Srbiju – Požarevac, čiji su osnivači Demokratska stranka, Srpski pokret „Dveri“, Narodna stranka i grupacija okupljena oko Dragana Đilasa .

 

Požarevac je jedan od prvih gradova u Srbiji u kojima je organizovana tribina Saveza za Srbiju i tada se pokazalo da postoji kapacitet i energija na nivou grada da se udruživanje nastavi i na niovu lokalne samouprave. Tako da je današnji dan „posledica“ tih ambicija svih članova lokalnih organizacija da u perspektivi zajednički delujemo na nivou lokalne politike.

 

Jedan od razloga zbog čega je formiran Savez za Srbiju – Požarevac, jeste borba da se promeni život građana na bolje, te se osnivači nadaju da će građani prepoznati snagu i volju i ukazati im poverenje.

S obzirom na to da iz Braničevskog okruga svake godine ode mnogo mladih u inostranstvo, jedan od ciljeva lokalnog Saveza jeste da se mladima pruže bolji uslovi kako bi ostali u Požarevcu.

 

U skladu sa izraženom voljom da zajedno deluju, svesni svoje odgovornosti i potrebe da se okupe oko društvenih interesa i prioriteta građana na nivou lokalne zajednice, stranke, pokreti i udruženja građana u okviru Saveza za Srbiju u Požarevcu sporazumele su se da njihova zajednička saradnja bude utemeljena na zajedničkoj platformi političke borbe za demokratsku, slobodnu, socijalno odgovornu, ekonomski i kulturno razvijenu lokalnu zajednicu.