Tražimo pokretanje krivičnog postupka protiv Miće Jovanovića i zabranu prodaje i oduzimanje imovine

Savez za Srbiju traži od Javnog tužilaštva i policije da hitno preduzmu mere sa ciljem sprečavanja Miće Jovanovića da otuđi imovinu Univerziteta Megatrend, za koju postoji osnovana sumnja da je stečena na prevarni i nezakonit način.

Tražimo od Republičkog javnog tužilaštva da, u skladu sa zakonom, utvrdi postojanje elemenata za pokretanje krivičnog postupka za prevaru i utaju poreza i ispita postojanje krivičnog dela organizovanog kriminala protiv Miće Jovanovića i odgovornih i drugih povezanih lica. Takođe tražimo od Tužilaštva da u skladu sa Zakonom o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, zahteva od policije proveru imovinu “Megatrend univerziteta” i povezanih pravnih subjekata, kao i lične imovine Miće Jovanovića i povezanih lica i dostavljanje izveštaja o njoj i da se predlog za oduzimanje imovine preda sudu zajedno sa optužnim predlogom. Predlog treba da prati zahtev za privremenom merom zabrane otuđenja imovine “Megatrend univerziteta” i drugih povezanih pravnih lica, i Miće Jovanovića i svih povezanih lica.

Savez za Srbiju je do sada izneo niz činjenica i podataka u vezi sa poslovanjem Megatrend univerziteta kroz prikazivanje podataka o lažnoj diplomi i doktoratu ministra policije Nebojše Stefanovića. Izneli smo i podatke o privrednom društvu Megatrend International Expert Consortium Limited iz Londona koja je služila kao osnov za prevaru u Srbiji, a koje nema akreditaciju za visokoškolsko obrazovanje. Dali smo dovoljno podataka oko nezakonitog načina nostrifikovanja nevažećih diploma privrednog društva Megatrend International Expert Consortium Limited iz Londona. Sve to prati nesrazmer u imovini Megatrend univerziteta i Miće Jovanovića u odnosu na promet preko računa, kako u zemlji tako i u inostranstvu, što ukazuje i na utaju poreza.

Nastavićemo uporedo da tražimo utvrđivanje lažne diplome i doktorata ministra Nebojše Stefanovića, ali ćemo u potpunosti pratiti radnje u vezi sa procesom protiv Miće Jovanovića i drugih odgovornih lica i zaštitu imovine koja je, po svemu sudeći imovina građana Srbije, jer je nezakonito stečena, a sada je čuvaju političkog mecene visoko pozicioniranih kadrova vladajućeg režima koji su “diplomu” i druga zvanja stekli u ovoj ustanovi.