Tražimo hitne mere za smanjenje zagađenja vazduha

Ekstremno zagađenje vazduha u Srbiji još jednom je pokazalo neodgovornost režima i njegovu nebrigu za građane i njihovo zdravlje. Iako se gradovi u Srbiji, posebno Beograd, mesecima nalaze među najzagađenijim gradovima u svetu, ni gradske ni centralne vlasti nisu preduzele nikakve mere da se građani o tome obaveste, niti da se sprovedu mere za smanjenje zagađenja.

Savez za Srbiju traži preduzimanje hitnih mera na smanjenju zagađenja u gradovima i na zaštiti zdravlja građana Srbije.

Savez za Srbiju traži:
1. Odgovornost svih nadležnih, od predsednice Vlade Ane Brnabić, ministra za zaštitu životne sredine Gorana Trivana i čelnika lokalnih samouprava;

2. Da se utvrdi i javnost obavesti kako se troši “zeleni dinar” koji zagađivači, ali i građani kroz ekološku taksu, plaćaju jer postoji sumnja da se ta sredstva koriste mimo zakona i nenamenski;

3. Da se ispita da li je tačno da je većina mernih uređaja za merenje zagađenja vazduha, koji su u vlasništvu države, neispravna i da podaci koji se objavljuju o zagađenju dolaze sa uređaja koji ne pripadaju državi.