Odgovarajući na zahtev naroda, polazeći od stanja u društvu koje je duboko podeljeno i uzurpirano u svakom svom segmentu od strane režima, potpuno razumevajući stav da se na lažne izbore ne izlazi i da se više nikada ne ponovi da se država prilagođava političarima, a ne političari sistemu, predlažemo sledeći:

 

SPORAZUM SA NARODOM

 

Potpisnici dokumenta su svesni da je politički i javni život u zemlji potpuno uništen. Jedan čovek je suspendovao pravo i pravdu i odlučio da sam bude i pravo i pravda. Jedan čovek je uzurpirao sve društvene i prirodne nacionalne resurse. Jedan čovek, suprotno Ustavu, ugrožava teritorijalni suverenitet države. Jedan čovek drži ucenjenim i poniženim čitav narod. Njegovo ime je Aleksandar Vučić.

U Srbiji nije uspostavljen državni sistem koji će biti brana tiraniji. Svedoci smo obesmišljavanja izbora, i oni ne smeju biti jedini način kontrole građana nad sistemom. Odbijamo argument odvajanja politike od naroda. Politika nije stvar samo političkih stranaka, ona mora proizilaziti iz slobodno izražene volje građana i biti kontrolisana od strane građana kroz nezavisne institucije.

Cilj sporazuma naroda i političara je da naša zemlja konačno postane država odgovornosti, država prava i pravde, država slobode u kojoj se ne gaze već poštuju  evropske vrednosti.

Spremni smo da budemo službenici naroda, a ne njegova vlast. Spremni smo da služimo sistemu, a ne on nama. Spremni smo da predložimo nove i poštujemo uspostavljene mehanizme kontrole i smenjivosti svake buduće državne uprave. Spremni smo na transparentnost i otvorenost za građane u svim svojim aktivnostima, uz uvažavanje svih različitosti.

Predlažemo skup mera koje će obezbediti raspodelu društvene moći koja neće biti ni u jednom čoveku, ni u skupštinskoj većini, niti u bilo kojoj stranci.

Mi, dole potpisani predstavnici opozicionih političkih stranaka, pokreta i saveza na poziv predstavnika građanskog protesta „Jedan od pet milionaˮ se obavezujemo da će političke promene u Srbiji za koje se borimo zajedno sa vama, sa ciljem da smenimo lični režim Aleksandra Vučića i uspostavimo sistem u kome buduća diktatura neće biti moguća, protestujući u Beogradu i drugim gradovima Srbije, počivati na sledećim osnovama:

 1. Obavezujemo se na zajedničku borbu za slobodne medije i slobodne i poštene izbore na način koji smo definisali u Zajedničkim uslovima opozicije za sprovođenje slobodnih i poštenih izbora[1] koji su sastavni deo ovog Sporazuma.[2]

 

 1. Obavezujemo se da, sve dok se ne ispune traženi uslovi da izborni proces bude slobodan i pošten, na eventualnim izborima nećemo učestvovati. Pokušaj formiranja vlasti na osnovu rezultata takvih „izbora“ smatraćemo aktom rušenja ustavnog poretka; takvu vlast smatraćemo nelegitimnom i protiv nje se boriti svim vrstama otpora i građanske neposlušnosti.

 

 1. Obavezujemo se da ćemo nastaviti borbu svim raspoloživim legalnim sredstvima za demokratizaciju Republike Srbije. Obavezujemo se da ćemo se suprotstaviti nasilju, posebno svakom ekstremizmu povezanim sa režimom. Obavezujemo se na solidarnost u zaštiti svih ugroženih građana koji se nađu na udaru pesnice vlasti zbog drugačijeg mišljenja ili kritičkog delovanja i da ćemo pružiti pomoć i zaštitu ugroženim ljudima i grupama.

 

 1. Obavezujemo se da ćemo obelodaniti i preispitati sve akte koji su do sada usvojeni i koje bi sadašnji nedemokratski režim usvojio, a koji ugrožavaju državne, nacionalne i ekonomske nterese.

 

 1. Obavezujemo se da ćemo kao opozicija napustiti rad skupština u kojima je režim ukinuo demokratska načela i temelje parlamentarizma: Narodne skupštine Republike Srbije, Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, Skupštine grada Beograda i  drugih lokalnih samouprava i gradskih opština i time oduzeti bilo kakav legitimitet režimu. Izabrani poslanici i odbornici će na drugi način štititi interese građana Srbije na svim nivoima.

 

 1. Kada se izborimo za slobodne i poštene izbore zajedno ćemo raditi na formiranju zajedničke izborne liste na kojoj bi pored stranačkih kandidata za narodne poslanike uzeli učešće i predstavnici sindikata, strukovnih i građanskih udruženja, studenata, profesora, akademika i javnih ličnosti. Obavezujemo se da niko od potpisnika neće formirati parlamentarnu većinu na nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom nivou sa strankama postojećeg režima.

 

 1. Nakon sprovedenih slobodnih i poštenih izbora obavezujemo se na formiranje Vlade stručnjaka sastavljenu od odgovornih i stručnih ljudi na čelu sa nestranačkim premijerom. U toj Vladi neće biti niko od aktuelnih lidera opozicije, a biće oročena na godinu dana. Vlada stručnjaka sa novoizabranom Narodnom skupštinom Republike Srbije ispuniće sledeće preduslove za vraćanje demokratskih načela i vladavine prava u Srbiju[3]:

7.1. Obezbediti vraćanje demokratskih načela i vladavinu prava u Srbiji i poštovanja ustavnih načela o podeli vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku i slobodne i fer izbore.

 

7.2. Uspostavljanje nezavisnog sudstva i samostalnog tužilaštva

 

7.3. Uspostavljanje nezavisnosti Ustavnog suda Srbije

 

7.4. Uvođenje specijalnog tužioca za korupciju, organizovani kriminal i trgovinu uticajem

 

7.5. Osnaživanje uloge Državne revizorske institucije u kontroli trošenja budžetskih sredstava

 

7.6. Utvrđivanje kriterijuma za izbor javnih funkcionera

 

7.7. Zaštita nezavisnih i regulatornih tela i institucija od stranačkog uticaja  

 

7.8. Lustracija

 

7.9. Uspostavljanje socijalnog dijaloga i obeštećenje državnim merama oštećenih građana

 

7.10. Ispitivanje porekla imovine

 

7.11. Izmena izbornog zakonodavstva

 

7.12. Poštovanje prava na lokalnu samoupravu

 

U cilju realizacije Sporazuma potpisnici su saglasni  da uspostave koordinaciju radi zajedničkog delovanja i realizacije ciljeva.

 

Potpisnici Sporazuma garantuju ispunjenje ovog dokumenta i spremni su da prihvate svaku ocenu javnosti i sud građana: kako politički, tako i moralni.

 

Ovaj sporazum, sa našim obavezama, nudimo predstavnicima protesta „1 od 5 miliona“, svim istinski opozicionim političkim  organizacijama, sindikatima, udruženjima, najširoj javnosti i  građanima Srbije. 

 

Nastavljamo zajedničke proteste u Beogradu i širom Srbije do ispunjenja zahteva koji čine sporazum sa narodom i koje ćemo zajednički predstaviti  građanima Srbije.

 

Potpisnici:

 1. Dragan Đilas
 2. Boško Obradović – Dveri
 3. Zoran Lutovac – Demokratska stranka
 4. Nebojša Zelenović – Zajedno za Srbiju
 5. Milan Stamatović – Zdrava Srbija
 6. Borko Stefanović – Levica Srbije
 7. Vuk Jeremić – Narodna stranka
 8. Slaviša Ristić – Narodni pokret Srba sa Kosova i Metohije „Otadžbina“
 9. Janko Veselinović – Pokret za preokret
 10. Željko Veselinović – USS Sloga
 11. Jovan Jovanović – Građanska platforma
 12. Zoran Živković – Nova stranka
 13. Sergej Trifunović – Pokret slobodnih građana
 14. Boris Tadić – Socijaldemokratska stranka
 15. Tatjana Macura – Stranka moderne Srbije
 16. samostalne poslanice Ana Stevanović i Marinika Tepić.

 

U Beogradu,

6. februar 2019.

 


Definisanje obaveza Vlade stručnjaka

 

 1. Obezbediti vraćanje demokratskih načela i vladavinu prava u Srbiji i poštovanja ustavnih načela o podeli vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku

Obavezujemo se da ćemo kroz izmene zakonodavstva i doslednu primenu Ustava i zakona obezbediti vraćanje demokratskih načela i vladavinu prava i da ćemo obezbediti  doslednu primenu principa podele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku prema kojoj bi svako prisvajanje tuđe nadležnosti bilo sankcionisano kao podrivanje ustavnog poretka.

 

 1. Uspostavljanje nezavisnog sudstva i nezavisnog tužilaštva

Obavezujemo se da ćemo kroz izmenu zakona koji se tiču izbora sudija, njihovog položaja i odgovornosti uspostaviti nezavisan sistem sudstva oslobođenog uticaja zakonodavne i izvršne vlasti, političkih subjekata i centara moći, kako bi se zakoni primenjivali jednako za sve. Kroz zakonske izmene uspostaviće se visok nivo odgovornosti za profesionalan, efikasan i svima dostupan pravosudni sistem. Kroz izmene i dopune zakonodavstva koji se tiču javnog tužilaštva  uspostaviće se sistem nezavisnog javnog tužilaštva, sposobnog da goni sve počinioce krivičnih dela, drugih kažnjivih dela i preduzima mere za zaštitu ustavnosti i zakonitosti. Izborom kompetentnog i izvršnoj vlasti nepotčinjenog republičkog javnog tužioca obezbediće se gonjenje počinioca krivičnih dela.

 

 1. Uspostavljanje nezavisnosti Ustavnog suda Srbije

Obavezujemo se da ćemo doneti novi zakon o Ustavnom sudu, kojim ćemo obezbediti da Ustavni sud bude zaštitnik ustavnosti i zakonitosti.

 

 1. Uvođenje specijalnog tužioca za korupciju, organizovani kriminal i trgovinu uticajem

Obavezujemo se da ćemo doneti poseban zakon o specijalnom tužiocu čija kancelarija će imati odgovarajući budžet i broj stručnih ljudi da može da efikasno  procesuira sve slučajeve političke korupcije, sprege kriminala, politike i trgovine uticajem u prošlosti i budućnosti. Obevezujemo se da ćemo zakonom regulisati da način izbora obezbedi da na to mesto bude izabrana kompetentna osoba, koja je nezavisna od političkog uticaja i čija su ovlašćenja dovoljno široka. Krajnji cilj je zatiranje korupcije, organizovanog kriminala i trgovine uticajem koji su ugrozili temelje države.

 

 1. Osnaživanje uloge Državne revizorske institucije u kontroli trošenja budžetskih sredstava

Obavezujemo se da ćemo kroz izmenu i dopunu Zakona o državnoj  revizorskoj instituciji obezbediti šira ovlašćenja za DRI, kao i obavezu drugih državnih organa, posebno Državnog tužilaštva, ali i osnivača javnih preduzeća i ustanova za postupanje po nalozima ove nezavisne institucije.

 

 1. Utvrđivanje kriterijuma za izbor javnih funkcionera

Obavezujemo se da će se zakonima o Vladi, državnoj upravi i javnim preduzećeima uvesti kriterijum kandidovanja za javnu funkciju koji će sprečiti izbor nekompetentnih i nestručnih ljudi na rukovodeća mesta u državnoj upravi i na mesta direktora ustanova i javnih preduzeća. U javna preduzeća i privredna društva sa većinskim državnim vlasništvom biće uveden profesionalni menadžment. Na Univerzitetima će se, na osnovu zakona, formirati komisije za ocenu osporenih stečenih zvanja, koje će na osnovu propisanih kriterijuma dati ocenu o eventualnom nezakonitom sticanju diplome ili plagiranju radova  za sticanje  zvanja.  Time bi  javni sektor i društvo u celini bilo „očišćeno“ od lažnih stručnjaka.

 

 1. Zaštita nezavisnih i regulatornih tela i institucija od stranačkog uticaja

Obavezujemo se da će zaštitnik građana, poverenik za informacije od javnog značaja i ostala nezavisna i regulatorna tela kroz izmenu i dopunu zakona dobiti punu samostalnost i dovoljno sredstava za rad u cilju realizacije ustavne i zakonske uloge. Kroz izmenu zakona preciziraće se sankcije za pojedince i institucije koje otežavaju ili pokušavaju da dezavuišu  ostvarivanje njihove uloge.

 

 1. Lustracija

Obavezujemo se na donošenje zakona o lustraciji svih koji su zloupotrebili javne funkcije i državne resurse od 1990. do danas.

 

 1. Uspostavljanje socijalnog dijaloga i obeštećenje državnim merama oštećenih građana

Uspostavićemo socijalni dijalog i obezbediti dogovore za obeštećenje građana oštećenih  merama  režima (radnika, državnih službenika, penzionera, poljoprivrednih proizvođača, porodica sa decom,  invalida, ratnih vojnih veterana, ugroženih  bankarskih klijenata, prosvetnih i zdravstvenih radnika, vojnih i policijskih radnika i službenika, oštećenih nepravednim sistemom javnih izvršitelja i drugih).

 

 1. Ispitivanje porekla imovine

Donošenje zakona o poreklu imovine, kojim bi se ispitalo poreklo imovine, svih javnih funkcionera i pojedinaca povezanih s vlašću od 1990. godine do dana donošenja zakona.

 

 1. Izmena izbornog zakonodavstva

Obavezujemo se na izmenu izbornog zakonodavstva kojim bi se izbori personalizovali, što znači da bi glasači znali za koga pojedinačno glasaju na svim nivoima izbora, bez obzira na koji od izbornih sistema se konačno opredelimo (proporcionalni sa otvorenim listama, kombinovani ili većinski). Obavezujemo se da će izborni zakoni obezbediti teritorijalnu zastupljenost građana.  Kroz izmene Zakona o savetima nacionalnih manjina obezbedićemo demokratski izborni proces unutar saveta, sve u cilju kvalitetne zaštite prava nacionalnih manjina.

 

 1. Zaštita lokalne samouprave

Obavezujemo se da ćemo obezbediti zaštitu Ustavom, zakonom i međunarodnim aktima garantovane lokalne samouprave. Obavezujemo se da će se gradonačelnici i predsednici opština birati neposredno.

 

[1] Zajedničkim uslovima opozicije za sprovođenje slobodnih i poštenih izbora usvojeni od strane opozicionih stranaka, pokreta i saveza u Beogradu 14. decembra 2018. – prilog 1.

[2] Uz mogućnost formiranja radnog tela od organizacija koje se objektivno bave izbornim procesima koje bi kreirale mehanizme za realizaciju slobodnih  i fer izbora i na taj način obezbedile slobodno glasanje građana i smenjivost postojeće i budućih vlasti demokratskim putem.

[3] Definisanje načela Vlade stručnjaka – prilog 2