Paunović: Izbor da se ne izađe na neslobodne i nepoštene izbore jedini moguć

U okviru svakodnevnog razgovora sa građanima, koje se odvija širom Srbije, zamenik predsednika Demokratske stranke Saša Paunović posetio je Rekovac.

Uz upoznavanje sa konkretnim problemima koji opterećuju svakodnevicu ljudi iz ovog kraja, zamrlih privrednih aktivnosti i besperspektivnosti za mlade, Saša Paunović je naglasio da se sve što se događa u Srbiji, od neslobode medija do urušenih institucija, prelama i ovde i izbor da se ne izađe na nedemokratske, neslobodne i nepoštene izbore čini jedinim mogućim.