Osnovan Savez za Srbiju – Bač

Savez za Srbiju nastavlja sa jačanjem i širenjem svoje mreže, te je lokalna organizacija formirana i u Baču. Time su Bačanci i Bačanke dobili snažnu i beskompromisnu alternativu aktuelnoj štetočinskoj vlasti, koja godinama devastira ovu opštinu.

“Savez za Srbiju – Bač“ će se kao jedina opoziciona snaga u opštini zalagati za ostvarivanje i unapređivanje prava svih svojih sugrađana, a svoje aktivnosti usmeriće, pre svega, ne efikasniju lokalnu samoupravu, razvoj privrede i poljoprivrede, socijalnu politiku, slobodu govora i medija, poboljšanje uslova života generalno, kako bi se sprečio masovni odliv mladih iz opštine Bač.