ČLANOVI PREDSEDNIŠTVA

Dragan Đilas

Inicijator

Vuk Jeremić

Narodna stranka

Zoran Lutovac

Demokratska stranka

Boško Obradović

Srpski pokret Dveri

Borko Stefanović

Levica Srbije

Janko Veselinović

Pokret za Preokret

Nebojša Zelenović

Zajedno za Srbiju

NADLEŽNOSTI I NAČIN RADA PREDSEDNIŠTVA

Predsedništvo je najviši organ Saveza i stara se o ostvarivanju ciljeva Saveza.

Predsedništvo obavlja funkciju Skupštine, u skladu sa Zakonom.

U Predsedništvu funkciju predsedavanja svakog meseca obavlja drugi član Predsedništva a prema azbučnom redu prezimena člana predsedništva i zakonskog zastupnika kao lica koje predstavlja organizaciju koja je član Predsedništva.

Članovi predsedništva su predstavnici Članova osnivača Saveza.

Predsedništvo:

 1. usvaja, menja i dopunjuje Statut
 2. bira i razrešava lice ovlašćeno za zastupanje Saveza
 3. donosi poslovnik o svom radu
 4. odlučuje o udruživanju u saveze
 5. odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Saveza
 6. razmatra i usvaja finansijski plan, izveštaje o finansijskom poslovanju i završni račun
 7. donosi finansijske odluke i uvaja godišnji finansijski izveštaj, koji izrađuje Sekretarijat
 8. donosi odluku o prihodima i rashodima
 9. utvrđuje aktivnosti i pravce delovanja Saveza
 10. organizuje redovno obavljanje delatnosti Saveza
 11. brine se o informisanju članova i javnosti
 12. stara se o javnosti rada i odlučuje o vizuelnom identitetu Saveza
 13. donosi odluke o raspolaganju sredstvima i imovinom Saveza, i kontroliše materijalno i finansijsko poslovanje Sekretarijata
 14. odlučuje o korišćenju imovine Saveza
 15. odlučuje o opštim aktima Saveza kao i o predlozima njihovih izmena i dopuna
 16. odlučuje o usklađenosti opštih akata Saveza sa Statutom
 17. odlučuje o uslađenosti pojedinačnih akata i odluka svih organa Saveza sa Statutom i drugim opštim aktima Saveza
 18. rešava sukob nadležnosti organa u Savezu, kada Statutom nije drugačije određeno
 19. odlučuje o obavljanju dopuštenih delatnosti
 20. osniva stručna tela koja pomažu ostvarivanju ciljeva Saveza