Ministar Stefanović priznao da nije studirao u Londonu, već u Sava centru!

Jučerašnje izjave ministra Nebojše Stefanovića dodatno potvrđuju tvrdnje Saveza za Srbiju da on nema zakonito stečenu diplomu fakulteta. Tvrdnja da je u Sava centru sticao svoje akademsko obrazovanje, spada u domen materija za serijal Top liste nadrealista.

Ako se vratimo u realnost, potrebno je da Tužilaštvo proveri nekoliko činjenica.
Prva je da li engleska firma sa osnivačkim kapitalom od 100 funti, bez ijednog zaposlenog profesora, čiji je osnivač Sanja Papić, bivša mis Srbije, mogla da izda diplomu o stečenom visokom obrazovanju.
Drugo važno pitanje za Tužilaštvo je – ko je izvršio nostrifikaciju diplome koja je izdata od firme koja gotovo ne ispunjava uslove ni da prodaje novine, a kamoli da se bavi visokim obrazovanjem.

Iz jučerašnje izjave ministra može se zaključili da on priznaje da nije studirao u Engleskoj već u Sava centru, ali je nejasno kako je tada taj objekat imao tretman eksteritorijalnosti, pa mu je bilo nužno da diplomu nostrifikuje u Srbiji.

Jasno je da firma iz Londona, koja nema ni adresu nego “PO BOX”, nije obrazovala kadrove, pa ni Nebojšu Stefanovića, već da je njihov memorandum korišćen za falsifikovanje diplome ministra Stefanovića ili moguće većeg broja njih.

Kako je jasno da ministar Nebojša Stefanović nema valjanu diplomu već falsifikat, nužno je da hitno podnese ostavku, a da nadležni organi procesuiraju podnete krivične prijave.