Intervju predsednika DS Zorana Lutovca nemačkom časopisu Internationale Politik und Gesellsčaft

U Beogradu se već nekoliko subota u nazad dešavaju protesti. Možete li nam pojasniti šta su zahtevi demonstranata?

Građani su izašli na ulice tražeći najpre da se prestane sa nasiljem u društvu i da se nađu i osude nasilnici, da se oslobode mediji i omogući prisustvo opozicije na RTS-u, javnom servisu i da ministar unutrašnjih poslova podnese ostavku.

 

Šta je bio povod za proteste?

Neposredan povod bio je napad metalnom šipkom na Borka Stefanovića, jednog od lidera Saveza za Srbiju. Taj neposredan povod fizičkog nasilja samo je posledica dugogodišnjeg verbalnog nasilja kojeg emituje najjača stranka na vlasti i Aleksandar Vučić, njen predsednik, koji je ujedno i predsednik Srbije. Opozicija se ne tretira kao protivnik, nego kao neprijatelj. Ne kao neko sa kim bi se trebalo u fer i poštenoj borbi nadmetati, nego kao neko koga bi trebalo uništiti. I takva atmosfera i to verbalno nasilje prenosi se na celo društvo. Građani su zbog toga izašli na ulice sa porukom Stop nasilju, Stop krvavim košuljama.

 

Kakvu, odnosno, čiju političku podršku imaju protestanti?

Savez za Srbiju čiji je jedan od osnivača i Demokratska stranka je organizovao inicijalni protest protiv nasilja održanog u Kruševcu gde je napadnut jedan od njenih i podržava građanske proteste u Beogradu. To je jedina opoziciona snaga koja je u stanju da se u ovom trenutku suprotstavi autokratskom režimu Aleksandra Vučića, da artikuliše građansko nezadovoljstvo i stvori prepostavke za normalan politički i svakodnevni život. U Savezu su okupljene ideološki i programski raznorodne stranke na platformi normalizacije države i društva – izlaska iz pretpolitičkog u normalno političko društvo, društvo političkih i građanskih sloboda, društvo elementarne pravde i drastično smanjenje nejednakosti (koja je u ovom trenutku najveća u Evropi).

 

Godine 2000. Milošević je svrgnut sa vlasti takođe na protestima. Da li možete napraviti paralelu sa protestima danas?

Milošević je svrgnut na protestima na kojima se branila izborna volja građana koju on nije hteo da prizna, ali je nezadovoljstvo bilo opšte. Zoran Đinđić je krajem 90-tih rekao kako u pojedinačnim strankama nema dovoljno potencijala za promene u društvu, ali da ga ima među građanima. Danas je slično. Zato je i formiran Savez za Srbiju. Povod za ove proteste je drugačiji, ali je nezadovoljsvo u osnovi isto: nezadovoljstvo političkim i opštim prilikama u društvu. Ovi protesti inicirani su protestom protiv nasilja, a iz subote u subotu okupljaju sve veći broj građana nezadovoljnih opštim stanjem u društvu i nizom nepravdi i devijacija koje posredno ili neposredno pogađaju građane.

 

Kako reaguje vlast u Srbiji i predsednik Vučić na ove proteste?

Pogrešno. Iritirajuće. Svaki njihov javni nastup ima za posledicu da na sledećem protestu izađe još veći broj građana. Najpre su političari i mediji pod kontrolom vlasti govorili o “šačici” protestanata, pa je predsednik Vučić rekao da neće ispuniti zahteve čak kada bi na ulicu izašlo i pet miliona ljudi, iako je u tom trenutku jedini zahtev bio Stop nasilju; potom je ministar unutrašnjih poslova prebrojavao protestante tvrdeći da ih je bilo desetak puta manje i tako dalje… Ljudi su, između ostalog, iritirani i zato što ova vlast umesto da prihvati kritiku i menja stvari na bolje, stvarnost uporno prikazuje lepšom nego što jeste.

 

Zoran Lutovac – predsednik Demokratske stranke – kratka biografija

Doktor političkih nauka. Viši naučni saradnik Instituta društvenih nauka i upravnik Centra za politikološka istraživanja i javno mnjenje u Beogradu. Bio i saradnik Fridrih Ebert fondacije u Beogradu. Ambasador Srbije u Crnoj Gori (2008 -2013).