DZVM: Vlast već sada za stranke nacionalnih manjina generiše nove izborne neregularnosti

У наставку преносимо саопштење Демократске заједнице војвођанских Мађара, чланице Конференције Савеза за Србију.


 

Власт у Србији уместо да ради на смањењу изборних нерегуларности, она их путем предлога за измену закона генеришу. Како је могуће да се једној цивилној организацији да овлашћење да одлучује о томе која странка је аутентичан политички представник дате националне мањине?

Демократска заједница војвођанских Мађара (ДЗВМ) је запрепашћена намером власти у Србији да неколико месеци пре општих избора промене правила игре и да поред измене цензуса за већинске странке уведе за странке националних мањина и обавезу прибављања потврде од националних савета као доказ да су оне заиста представници дате мањине и да се као такве могу позвати на природан праг при расподели мандата.

Уз сво разумевање потребе да се морају увести заштитни механизми за елиминацију злоупотреба права које произилазе из статуса странке националних мањина, ДЗВМ сматра да ће усвајање овог решења довести до још већих нерегуларности у изборном процесу.

Ако се узме у обзир да су последњим изменама Закона о саветима националних мањина ова тела статусно сведена на категорију цивилних организација, те да су у већини случајева изабрана и конституисана под сумњивим околностима и на нелегитиман начин, да су се у националне савете инфилтрирали представници и сателити владајуће коалиције (СНС, СПС, СВМ) поставља се питање да ли је ово решење предвиђено ради филтрирања лажних Влаха и зелених Руса, или је заправо перфидан механизам за давање стартне предности и бетонирање тренутног положаја “подобних” странака националних мањина, а уједно и елиминисање “неподобних” странака националних мањина које не подржавају владајућу коалицију.

Да је ово друго у питању, потврђују недавне изјаве и понашање представника Савеза војвођанских Мађара непосредно по најави измене изборних правила.

Јер они већ знају да би усвајање овог решења у пракси могло да доведе до тога да на пример национални савет Мађара (НСМ) упитног легитимитета (излазност бирача око 25%) а који је под апсолутном контролом Савеза војвођанских Мађара одбије издавање потврде о статусу странке мађарске националне мањине свим директним конкурентима.

Све то нас наводи на закључак да ће се избори у Србији спроводити у нерегуларним околностима те се они (и) због тога морају бојкотовати.

 

Председништво Демократске заједнице војвођанских Мађара