DZVM: Vlast već sada za stranke nacionalnih manjina generiše nove izborne neregularnosti

U nastavku prenosimo saopštenje Demokratske zajednice vojvođanskih Mađara, članice Konferencije Saveza za Srbiju.


 

Vlast u Srbiji umesto da radi na smanjenju izbornih neregularnosti, ona ih putem predloga za izmenu zakona generišu. Kako je moguće da se jednoj civilnoj organizaciji da ovlašćenje da odlučuje o tome koja stranka je autentičan politički predstavnik date nacionalne manjine?

Demokratska zajednica vojvođanskih Mađara (DZVM) je zaprepašćena namerom vlasti u Srbiji da nekoliko meseci pre opštih izbora promene pravila igre i da pored izmene cenzusa za većinske stranke uvede za stranke nacionalnih manjina i obavezu pribavljanja potvrde od nacionalnih saveta kao dokaz da su one zaista predstavnici date manjine i da se kao takve mogu pozvati na prirodan prag pri raspodeli mandata.

Uz svo razumevanje potrebe da se moraju uvesti zaštitni mehanizmi za eliminaciju zloupotreba prava koje proizilaze iz statusa stranke nacionalnih manjina, DZVM smatra da će usvajanje ovog rešenja dovesti do još većih neregularnosti u izbornom procesu.

Ako se uzme u obzir da su poslednjim izmenama Zakona o savetima nacionalnih manjina ova tela statusno svedena na kategoriju civilnih organizacija, te da su u većini slučajeva izabrana i konstituisana pod sumnjivim okolnostima i na nelegitiman način, da su se u nacionalne savete infiltrirali predstavnici i sateliti vladajuće koalicije (SNS, SPS, SVM) postavlja se pitanje da li je ovo rešenje predviđeno radi filtriranja lažnih Vlaha i zelenih Rusa, ili je zapravo perfidan mehanizam za davanje startne prednosti i betoniranje trenutnog položaja “podobnih” stranaka nacionalnih manjina, a ujedno i eliminisanje “nepodobnih” stranaka nacionalnih manjina koje ne podržavaju vladajuću koaliciju.

Da je ovo drugo u pitanju, potvrđuju nedavne izjave i ponašanje predstavnika Saveza vojvođanskih Mađara neposredno po najavi izmene izbornih pravila.

Jer oni već znaju da bi usvajanje ovog rešenja u praksi moglo da dovede do toga da na primer nacionalni savet Mađara (NSM) upitnog legitimiteta (izlaznost birača oko 25%) a koji je pod apsolutnom kontrolom Saveza vojvođanskih Mađara odbije izdavanje potvrde o statusu stranke mađarske nacionalne manjine svim direktnim konkurentima.

Sve to nas navodi na zaključak da će se izbori u Srbiji sprovoditi u neregularnim okolnostima te se oni (i) zbog toga moraju bojkotovati.

 

Predsedništvo Demokratske zajednice vojvođanskih Mađara