Država da da 80% plate do 60.000 dinara

Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas prezentovao je uživo na Fejsbuku 20 mera za oporavak privrede.

Đilas je u svom obraćanju rekao da se Savez za Srbiju od prvog dana svega što se dešava u Srbiji sa koronavirosom trudio da maksimalno izbaci svaku politiku iz ove priče i da se bavi isključivo stvarima i merama koje mogu da pomognu ljudima.

– Mere smo u startu podelili na mere za očuvanje zdravlja ljudi i ekonomske mere, zato što smo, naravno, bili svesni da će situacija u privredi svakog dana biti sve gora i gora, teža i teža. Dali smo niz predloga, neki od njih su do sada već prihvaćeni od strane državnih organa, neki i dalje, nažalost, nisu. Kao naš radni doprinos razradili smo 20 mera za privredu Srbije, koje treba da pomognu da privreda preživi ovo vreme koronavirusa, i da kasnije može da nastavi funkcioniše – rekao je Đilas.

– Prva mera je plaćanje 80 odsto zarade za zadržavanje zaposlenih, kao i za ljude koji su dobili otkaz u sektorima koji su pogođeni koronavirusom, s tim što iznos po zaposlenom ne može preći 60.000 dinara ali ni biti manji od zagarantovane minimalne plate na nivou Srbije. Ova mera se odnosi kako na stalno zaposlene tako i na sve zaposlene preko studentskih i omladinskih  zadruga, kao i agencija za zapošljavanje radnika po ugovoru.

– Druga mera je plaćanje bolovanja za jednog roditelje dece mlađe od 12 godina, koji moraju da ostanu kod kuće. Predsednik države je to obećao pre sedam dana, ali ne postoji takva uredba. Jedno od dvoje roditelja mora da čuva decu, ne može da radi. Obično su to majke, ali ne mora. Predsednik Vučić je rekao da će plate biti 100 odsto isplaćenje, ali pošto te uredbe i dalje nema, ljudi su u potpunom haosu.

Ovde možete pročitati sve predložene mere:

20 mera za oporavak privrede

1. Plaćanje 80% zarade za zadržavanje zaposlenih, kao i za ljude koji su dobili otkaz u sektorima koji su pogođeni koronavirusom, s tim što iznos po zaposlenom ne može preći 60.000 dinara ali ni biti manji od zagarantovane minimalne plate na nivou Srbije.

2. Plaćanje bolovanja za jednog roditelja dece mlađe od 12 godina, koji moraju da ostanu kod kuće

3. Bonusi za sve zaposlene koji nastavljaju da rade u uslovima ugroženog zdravlja

4. Odlaganje plaćanje poreza i doprinosa za period maj-jun 2020. godine, koji će poreski obveznici moći da plate u 24 mesečne rate

5. Ukidanje obaveze plaćanja parafiskalnih nameta za period mart-jun 2020. godine za sva pravna lica u ugroženim sektorima privrede

6. Ukidanje obaveze plaćanja poreza na dobit iz 2019. godine za sva pravna lica u ugroženim sektorima privrede

7. Skraćenje roka za povraćaj PDV-a na 15 dana

8. Podsticanje kreditiranja pravnih lica merama NBS, i to:

a. smanjenjem obaveznih rezervi po kategorijama klijenata

b. smanjenjem obaveze hipotekarnog pokrića za dugoročne kredite sa 100% na 80%

c. stimulacija poslovih banaka za plasman kredita privredi na preko 15 godina

9. Moratorijum na obaveze prema Fondu za razvoj, AOFI i za druge podsticaje na republičkom i lokalnom nivou

10. Državne garancije za kredite za likvidnost privrede

11. Odlaganje plaćanja zakupa poslovnih prostora zatvorenih zbog epidemije

12. Ukidanje obaveze plaćanja poreza na imovinu za 2020. godinu za vlasnike svih privrednih subjekata koji su zatvoreni zbog vanrednog stanja

13. Ukidanje obaveze plaćanja registracije za vozila u 2020. godini za transportne kompanije i autoprevoznike

14. Automatsko produžavanje svih neophodnih dozvola i sertifikata potrebnih za poslovanje privrednih subjekata

15. Otkup viškova u poljoprivrednoj proizvodnji

16. Organizacija konvoja za ubrzani prevoz sirovina za potrebe srpske privrede

17. Priznavanje troškova odloženih kulturnih, sportskih i drugih manifestacija

18. Moratorijum na sve prinudne naplate i sudska izvršenja fizičkim i pravnim licima

19. Umanjenje računa za komunalne usluge za 50% za fizička lica i pravna lica u ugroženim sektorima privrede

20. Osnivanje Fonda solidarnosti za pomoć najugroženijima