Donacije za rad Saveza za Srbiju mogu se uplatiti uplatom ili nalogom za prenos na račun broj 160-520902-40, koji se vodi u Banca Intesa.