1. тачка

1. тачка

Изградња демократског, уређеног и праведног друштва и владавине права по највишим европским стандардима.

2. тачка

2. тачка

Стварање услова за фер и поштене изборе, без притиска на бираче, без куповине гласова и без коришћења државних ресурса за страначке интересе. Уређивање Јединственог бирачког списка, измена изборног система, модернизација спровођења изборног процеса увођењем могућности електронског гласања и видео-надзора, уз забрану уношења мобилних телефона на свим бирачким местима, формирање надзорног одбора НСРС, прописивање прецизних надлежности изборних комисија, прецизирање надлежности РЕМ-а у контроли предизборних кампања, уз равноправан третман свих учесника у изборима. Процесуирање виновника свих досадашњих изборних манипулација.

3. тачка

3. тачка

Остваривање пуних медијских слобода, заустављање притисака извршне власти на медије, гарантовање грађанима права на правовремено, објективно, потпуно и непристрасно информисање, са посебном пажњом на заштиту грађана од стварања медијске атмосфере линча, сензационализма, лажних вести, као и заштиту од даљег загађивања медијског простора непримереним садржајима и ријалити програмима. Остваривање пуне независности и непристрасног информисања јавних медијских сервиса.

4. тачка

4. тачка

Борба против политике сиромаштва коју спроводи власт у Србији држећи плански грађане на рубу егзистенције, као и солидарна заштита угрожених породица.

5. тачка

5. тачка

Залагање за постизање праведног и одрживог решења за Косово и Метохију, кроз дијалог са косовским Албанцима, а уз пуно поштовање Устава Републике Србије, Резолуције СБ УН 1244 и међународног права, а противећи се било ком акту који би за последицу имао афирмацију међународног субјективитета, укључујући и чланство у УН, тзв. “државе Косово”.

6. тачка

6. тачка

Неспровођење било каквог референдума, укључујући референдум о Косову и Метохији, у постојећим недемократским условима.

7. тачка

7. тачка

Очување независности и суверености Србије, изградња достојне позиције наше земље на међународној сцени.

8. тачка

8. тачка

Доношење, разрада и примена мера породичне политике за повећање наталитета, кроз програме за подршку младима, који ће укључивати стамбени додатак за младе брачне парове, стипендије за младе таленте, као и подстицаје за младе предузетнике. Стварање услова за останак младих у земљи и омогућавање повратка што већег броја оних који су отишли из Србије.

9. тачка

9. тачка

Спровођење нове економске политике, која ће се базирати на већим јавним инвестицијама, подршци домаћим предузетницима и елиминисању партократије из јавног сектора. Стопирање даљег привилеговања страних инвеститора и тренутног економског модела који се заснива на фаворизацији увоза, експлоатацији јефтине домаће радне снаге и јефтиних сировина. Спровођење свеобухватне заштите корисника банкарских услуга, кроз спречавање остваривања екстрапрофита пословних банака неправедним и додатним оптерећивањем грађана и привреде.

10. тачка

10. тачка

Укидање постојећег и доношење новог закона о раду у складу са највишим европским стандардима заштите радника и конвенција Међународне организације рада, као и обнова свеобухватног социјалног дијалога.

11. тачка

11. тачка

Заустављање продаје националних ресурса и стратешких државних компанија, као и увођење професионалног менаџмента у јавна предузећа и предузећа у већинском државном власништву.

12. тачка

12. тачка

Образовање као врхунско јавно добро мора бити квалитетно и доступно свима. Увођење обавезног средњошколског образовања и укидање дуалног образовања. Забрана рада у јавном сектору свима који су купили или фалсификовали диплому.

13. тачка

13. тачка

Успостављање независног судства и самосталног тужилаштва ослобођеног утицаја извршне власти. Лакши и ефикаснији приступ грађана правди. Укидање неправедног система јавних извршитеља.

14. тачка

14. тачка

Оштра борба против криминала и корупције, увођење специјалног тужиоца за високу корупцију по угледу на румунски модел, незастаревање кривичних дела потеклих из процеса приватизације.

15. тачка

15. тачка

Лустрација свих који су злоупотребили јавне функције и државне ресурсе. Хитно доношење закона о пореклу имовине, који ће се примењивати на све јавне функционере од 1990. године до данас.

16. тачка

16. тачка

Заштита стечених права грађана и забрана њиховог укидања. Враћање противуставно отетих пензија грађанима на стечени ниво, уз надокнаду свих претходних умањења. Заштита угрожених категорија становништва са посебном пажњом на побољшање положаја ратних војних ветерана и радника оштећених кроз процес приватизације.

17. тачка

17. тачка

Остваривање друштва пуне равноправности жена и мушкараца у коме ће бити једнако плаћени за исти посао, имати једнаке шансе за запошљавање, напредовање и започињање приватног посла. Стварање механизма за спречавање директне и индиректне дискриминације по било ком основу.

18. тачка

18. тачка

Изградња суштинске самоуправе. Непосредно изјашњавање грађана о томе како ће бити инвестиран новац од пореза на имовину, у местима у којима они живе. Изградња комуналних система који ће грађанима пружати најквалитетније услуге, по најповољнијим ценама.

19. тачка

19. тачка

Запошљавање у јавном сектору искључиво на основу јавног конкурса и испуњавања стручних критеријума.

20. тачка

20. тачка

Побољшање квалитета и доступности здравствених услуга и доношење нове стратегије за унапређење јавног здравља, са посебним освртом на мере за борбу против болести зависности. Против ГМО.

21. тачка

21. тачка

Неговање најбољих вредности наше традиције и културе, уз стратешки приступ развоју културне политике и заштити ћирилице.

22. тачка

22. тачка

Заштита права и интереса, као и побољшање положаја српског народа у региону и дијаспори. Неговање и развој посебних веза са Републиком Српском.

23. тачка

23. тачка

Заштита права националних мањина по највишим стандардима.

24. тачка

24. тачка

Подстицање и развој спорта и услова за вођење здравих начина живота, нарочито код деце и омладине. Борба против хулиганизма и насиља у спорту.

25. тачка

25. тачка

Побољшање услова рада и друштвено-материјалног положаја запослених у здравству, просвети, науци, култури, војсци и полицији.

26. тачка

26. тачка

Партнерство државе и домаће пољопривреде. Обнова и развој села, спровођење политике реалног субвенционисања домаћег пољопривредника. Противљење продаји државног земљишта.

27. тачка

27. тачка

Плански приступ развоју инфраструктуре и осавремењивању саобраћајница и путних мрежа за речни, друмски, железнички и авио саобраћај.

28. тачка

28. тачка

Развој енергетике, рударства и обновљивих извора енергије уз заштиту животне средине и поштовање највиших еколошких стандарда.

29. тачка

29. тачка

Увођење системских мера подршке и подстицаја туристичких услуга и капацитета Србије.

30. тачка

30. тачка

Подстицај иновацијама у циљу омогућавања интензивнијег присуства на тржишту дигиталне економије.